Module

UNICO este format din module care interactionează generând o imagine unitară asupra rezultatului exercițiului financiar, la cerere putându-se adăuga module noi, ce pot funcționa în mod similar:

 • Bugetare (planificarea elementelor de venituri si cheltuieli, a centrelor de cost și profit, a necesarului de materiale pe comenzi, etc.);
 • Contractare (inclusiv cu cerintele L. 469/09.07.2002);
 • Contabilitate financiară (fise de cont, jurnale, sah, balanțe, bilanț și anexe, declarații);
 • Contabilitate interna de gestiune (centre de cost și profit, postcalcul);
 • Resurse umane (evidență de personal complexă);
 • Salarizare (regie, acord, tarifare diversă, avans, lichidare, rețineri, fluturași, concedii medicale, polițe asigurare, împrumuturi acordate personalului de către societate);
 • Stocuri (materii prime, materiale, mărfuri, obiecte de inventar, semifabricate, produse finite, gestiuni, transferuri, fișe de magazie, documente vamale de import, FIFO, stocuri fără mișcare, nir-uri, relația cu furnizorii); pentru comerțul cu amănuntul există modul separat specific distribuției și lucrului cu agenții de vânzări;
 • Producție (rețetare, necesare de materiale pe comenzi, cost și preț pe comenzi);
 • Imobilizări (mijloace fixe, patrimoniu);
 • Facturare (imprimare pe formulare pretiparite, evidență clienți);
 • Analiza economico-financiară (indicatori de eficiență, influență factorială).

Funcțiunile trecute între paranteze sunt generice, neavând pretenția de a consemna în amănunt toate sarcinile rezolvate de UNICO. Acestea sunt inserate în prezentarea detaliată a produsului.