Contabilitate financiară

Principalele obiective rezolvate de acest modul constau în:

 • Înregistrarea în contabilitate a documentelor primare și a notelor contabile sau centralizatoarelor, în ordine cronologică și sistematică;
 • Evidențierea fiecărei operațiuni economice în registrele contabile specifice;
 • Analiza activității pe baza indicatorilor economici;
 • Urmărirea elementelor de venituri și cheltuieli pe centre de cost și profit;
 • Contabilitatea internă de gestiune;
 • Conturile în afara bilanțului.

Pentru institutiile bugetare, suplimentar, acest modul rezolva si sarcini specifice:

 • Urmărirea cheltuielilor și veniturilor pe clasificația economică și funcțională;
 • Evidențierea bugetelor pe programe;
 • Urmărirea realizării programului de investiții, pe surse de acoperire;
 • Execuția bugetară;
 • Alocarea, lichidarea și ordonanțarea plăților;
  – Fisa pentru operatii bugetare;
  – Rapoartele specifice executiei bugetare.
 • Modulul extrage, prin proceduri automate, informațiile culese din aplicațiile complementare: gestiune, salarizare, mijloace fixe, facturare sau alte aplicații specifice.În mod curent pot fi operate cu acest modul operațiunile de casă și bancă, decontări privind furnizorii, clienții și bugetul statului, alte operațiuni și documente care nu necesită și o evidență cantitativă, aceasta din urmă sarcină fiind rezolvată de aplicațiile specializate.Aplicația respectă criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, precum și modelele și normele de intocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de înseriere și numerotare

Avantajele folosirii acestui modul față de produsele similare de pe piață:

 • Interfață ergonomică, prietenoasă, ușor de utilizat și configurat;
 • Flexibilitate și adaptare ușoară la modificările de legislație, în conditiile menținerii principiilor inițiale de definire a planului de conturi;
 • Modul de contare automată a documentelor dar și de operare liberă;
 • Modul parametrizabil în funcție de structura organizatorică a fiecărei firme;
 • Aplicația exportă fișiere în format text, cu câmpuri de dimensiune fixă,care pot fi importate în orice program de calcul tabelar;
 • Poate fi folosit în regim mono și multiutilizator, fără costuri suplimentare;
 • Modulul nu necesită nici un fel de costuri colaterale (sistem de operare, licență mediu de programare, licență sistem de gestiune a bazelor de date, etc).