Imobilizări

Acest modul răspunde obiectivelor contabilității mijloacelor fixe:

 • Furnizarea datelor necesare cunoașterii corecte a valorii de inventar a mijloacelor fixe, pe categorii. Pe baza acestor date se pot cunoaște în orice moment valoarea de inventar a mijloacelor fixe existente, modificările intervenite în volumul mijloacelor fixe de la o perioadă la alta și se pot calcula o serie de indicatori de caracterizare a modului de utilizare;
 • Calcularea și înregistrarea uzurii mijloacelor fixe la nivelul societății comerciale, pe categorii de mijloace fixe și stabilirea valorii rămase prin scăderea uzurii din valoarea de inventar a acestora. Se cunosc astfel în orice moment valoarea mijloacelor fixe ce mai trebuie amortizată, recuperarea ei integrala și gradul de uzură a diferitelor categorii de mijloace fixe existente în activul societății;
 • Înregistrarea lunară a amortizării mjloacelor fixe în conturile de cheltuieli și a decontării ei pe destinații speciale (centre de cost și profit);
 • Furnizarea datelor necesare stabilirii și urmăririi programului de investiții al societății comerciale.
 • Urmărirea modului de păstrare și utilizare a mijloacelor fixe , pe secții de producție, locuri de producție, compartimente funcționale și persoane care le-au luat în primire. Pentru aceasta, la darea în folosință a mijloacelor fixe, pe documentul de recepție se indică locul de utilizare, persoana care răspunde de utilizarea și păstrarea integrității acestuia. În contabilitate se țin fișe pentru fiecare mijloc fix, grupate pe categorii și în cadrul acestora pe locuri de folosință și consum. În felul acesta se creează condiții pentru efectuarea inventarierii mijloacelor fixe în mod operativ și stabilirea răspunderii materiale în caz de lipsuri.

Pe baza informațiilor obținute cu ajutorul acestui modul se calculează și o serie de indicatori legați direct de modul de utilizare a mijloacelor fixe cum ar fi: gradul de uzură; cifra de afaceri sau profitul net la o valoare de referință a mijloacelor fixe.

Aplicația respectă criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, precum și modelele și normele de intocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de înseriere și numerotare.

Avantajele folosirii acestui modul față de produsele similare de pe piață:

 • Interfață ergonomică, prietenoasă, ușor de utilizat și configurat;
 • Flexibilitate și adaptare ușoară la modificările de legislație, în conditiile menținerii principiilor inițiale de definire a planului de conturi;
 • Modul de contare automată a documentelor dar și de operare liberă;
 • Modul parametrizabil în funcție de structura organizatorică a fiecărei firme;
 • Aplicația exportă fișiere în format text, cu câmpuri de dimensiune fixă,care pot fi importate în orice program de calcul tabelar;
 • Poate fi folosit în regim mono și multiutilizator, fără costuri suplimentare;
 • Modulul nu necesită nici un fel de costuri colaterale (sistem de operare, licență mediu de programare, licență sistem de gestiune a bazelor de date, etc).

Transferă automat datele în modulul de contabilitate financiar.