Stocuri

Principalele obiective ale acestei aplicații sunt:

 • Urmărirea modului de aprovizionare a societății comerciale pentru acoperirea nevoilor producției;
 • Calcularea și urmărirea sistematică a stocurilor minime și maxime în vederea asigurării continuității procesului de producție;
 • Determinarea costului efectiv de aprovizionare al materialelor calculat și reflectat în contabilitate cu ajutorul conturilor de materiale, de diferențe de pret, etc.;
 • Urmărirea de către contabilitatea materialelor a consumurilor specifice de materiale stabilite pentru fiecare unitate de produs;
 • Controlul cantitativ și valoric al gestiunii materialelor, pentru asigurarea integrității acestora

Evidența stocurilor se face pe gestiuni de materii prime și materiale, mărfuri, obiecte de inventar, semifabricate, produse finite.

Se pot urmări atât gestiuni cantitativ-valorice cât și cele global valorice, pentru aceeasi denumire de stoc ținându-se evidența pe mai multe prețuri. Stocurile sunt grupate pe categorii, în funcție de specificul societății și se urmăresc pe gestiuni și gestionari. Descărcarea automată din stoc se face prin metoda FIFO, LIFO sau Preț Mediu Ponderat.

Instrumentele de lucru și control cele mai folosite sunt:

 • lista intrărilor, transferurilor și ieșirilor pe categorii de stocuri, gestiuni și gestionari
 • fișa de magazie
 • situația stocurilor pe gestiuni și gestionari

Alte instrumente de ajutor:

 • posibilitatea marcării unor stocuri de siguranță
 • stocurile fără mișcare sau cu mișcare lentă
 • grafice de evoluție a stocurilor

Aplicația respectă criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, precum și modelele și normele de intocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de înseriere și numerotare

Avantajele folosirii acestui modul față de produsele similare de pe piață:

 • Interfață ergonomică, prietenoasă, ușor de utilizat și configurat;
 • Flexibilitate și adaptare ușoară la modificările de legislație, în conditiile menținerii principiilor inițiale de definire a planului de conturi;
 • Modul de contare automată a documentelor dar și de operare liberă;
 • Modul parametrizabil în funcție de structura organizatorică a fiecărei firme;
 • Aplicația exportă fișiere în format text, cu câmpuri de dimensiune fixă,care pot fi importate în orice program de calcul tabelar;
 • Poate fi folosit în regim mono și multiutilizator, fără costuri suplimentare;
 • Modulul nu necesită nici un fel de costuri colaterale (sistem de operare, licență mediu de programare, licență sistem de gestiune a bazelor de date, etc).

Transferă automat datele în modulul de contabilitate financiar.