Personal-Salarizare

Principalele obiective rezolvate de acest modul constau în:

 • Determinarea timpului de muncă prestat pe fiecare lucrător, operație, produs;
 • Calcularea exactă a salariilor cuvenite fiecărui lucrător și centralizarea lor pe societate, secții, produse, lucrare, etc., asa cum o cere schema organizatorică a societății și în conformitate cu sistemul propriu de salarizare (regie, acord, îndemnizații, sporuri, prime, ore suplimentare, concedii de odihna, concedii medicale, penalizări, etc.);
 • Determinarea impozitului pe salarii și a celorlalte obligații legate de bugetul de stat și cel al asigurărilor sociale;
 • Evidențierea reținerilor din salarii pe categorii de beneficiari de rețineri (rate, imputații, popriri, garanții gestionare, etc.);
 • Statele de plată propriu-zise pentru avans, lichidare (fluturași), concedii de odihnă, medicale, prime, participare la profit, etc.;
 • Condiții specifice de plată și stimulare a salariaților : bonuri de masă, polițe de asigurare, împrumuturi acordate de societate angajaților, plăți pe card;
 • Calculul concediilor medicale și a ajutoarelor acordate de societate;
 • Evidențierea cheltuielilor cu salariile pe centre de cost și profit;
 • Furnizarea informațiilor specifice declarațiilor salariale lunare și anuale.

Aplicația respectă criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, precum și modelele și normele de intocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de înseriere și numerotare.

Avantajele folosirii acestui modul față de produsele similare de pe piață:

 • Interfață ergonomică, prietenoasă, ușor de utilizat și configurat;
 • Flexibilitate și adaptare ușoară la modificările de legislație, în conditiile menținerii principiilor inițiale de definire a planului de conturi;
 • Modul de contare automată a documentelor dar și de operare liberă;
 • Modul parametrizabil în funcție de structura organizatorică a fiecărei firme;
 • Aplicația exportă fișiere în format text, cu câmpuri de dimensiune fixă,care pot fi importate în orice program de calcul tabelar;
 • Poate fi folosit în regim mono și multiutilizator, fără costuri suplimentare;
 • Modulul nu necesită nici un fel de costuri colaterale (sistem de operare, licență mediu de programare, licență sistem de gestiune a bazelor de date, etc).

Transferă automat datele în modulul de contabilitate financiar.