Contractare


Obiectivele acestui modul sunt:

 • Evidențierea clară, completă și în dinamică a partenerilor societății comerciale;
 • Urmărirea clauzelor contractuale cu toți partenerii pe baza contractelor și actelor adiționale semnate de părțle implicate (respectarea obiectului contractului, a termenelor de realizare, decontarea și compensarea produselor și serviciilor, calcularea penalităților, când este cazul, etc);
 • Relaționarea cu serviciile sau organele competente în cazul apariției litigiilor;
 • Evaluarea cantitativă și calitativă a relației dintre parteneri pe baza îndeplinirii clauzelor contractuale, a ritmicității încheierii și derulării lor precum și a nivelului valoric, pondere importantă în derularea activității.

Aplicația respectă criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, precum și modelele și normele de intocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de înseriere și numerotare.

Avantajele folosirii acestui modul față de produsele similare de pe piață:

 • Interfață ergonomică, prietenoasă, ușor de utilizat și configurat;
 • Flexibilitate și adaptare ușoară la modificările de legislație, în conditiile menținerii principiilor inițiale de definire a planului de conturi;
 • Modul de contare automată a documentelor dar și de operare liberă;
 • Modul parametrizabil în funcție de structura organizatorică a fiecărei firme;
 • Aplicația exportă fișiere în format text, cu câmpuri de dimensiune fixă,care pot fi importate în orice program de calcul tabelar;
 • Poate fi folosit în regim mono și multiutilizator, fără costuri suplimentare;
 • Modulul nu necesită nici un fel de costuri colaterale (sistem de operare, licență mediu de programare, licență sistem de gestiune a bazelor de date, etc).
 • Transferă automat datele în modulul de contabilitate financiar.