Producție

Procesul de producție reprezintă partea cea mai importantă a activității unei societaăți comerciale, toate celelalte activități (aprovizionare, desfacere, administrare și conducere) fiind subordonate acesteia.

Datorită rolului fundamental al procesului de producție în cadrul activității unei societăți comerciale, o atenție deosebită trebuie să se acorde organizării unui sistem unitar și integrat de evidență, care să asigure operativitate și exactitate în inregistrarea cheltuielilor, fără paralelisme, cu o mare putere de informare.

În funcție de sfera de cuprindere a contabilității producției se definesc și se stabilesc obiective multiple și complexe ale acesteia, care se pot rezuma la următoarele:

 • Identificarea, colectarea și înregistrarea costurilor producției pe obiecte de calculație, locuri de producție, secții, ateliere și locuri de cheltuieli în momentul producerii lor, ca urmare a desfășurării diferitelor operații economice;
 • Controlul consumurilor de valori materiale și umane pe locuri generatoare de costuri, pe obiecte de calculație și pe feluri de cheltuieli , stabilirea abaterilor față de consumurile normate și a cauzelor care le-au generat, implicit măsurile pentru înlaturarea deficiențelor de către factorii responsabili ai conducerii producției;
 • Stabilirea periodică a costului efectiv total pe anumite obiecte de calculație și pe întreaga societate, compararea acestuia cu planul și calcularea unor indicatori de eficiență a utilizării mijloacelor materiale, bănești și de forță de muncă;
 • Crearea bazei de date necesare controlului și analizei operative a cheltuielilor de producție, comparativ cu bugetul inițial și calcularea unor indicatori previzionați pentru perioadele următoare, identificarea și înlăturarea cheltuielilor neeconomicoase , stabilirea cauzelor și factorilor care au concurat la obținerea unor economii sau depășiri și proiectarea pentru perioadele ce vor urma a unor măsuri corespunzătoare pe linie tehnică și economico-financiară, care să permită optimizarea costurilor producției.

Toate aceste obiective se realizează prin contabilitatea interna de gestiune.

Aplicația respectă criteriile minimale privind programele informatice utilizate în activitatea financiară și contabilă, precum și modelele și normele de intocmire și utilizare a registrelor și formularelor financiar-contabile, comune pe economie, care nu au regim special de înseriere și numerotare.
Avantajele folosirii acestui modul față de produsele similare de pe piață:

 • Interfață ergonomică, prietenoasă, ușor de utilizat și configurat;
 • Flexibilitate și adaptare ușoară la modificările de legislație, în conditiile menținerii principiilor inițiale de definire a planului de conturi;
 • Modul de contare automată a documentelor dar și de operare liberă;
 • Modul parametrizabil în funcție de structura organizatorică a fiecărei firme;
 • Aplicația exportă fișiere în format text, cu câmpuri de dimensiune fixă,care pot fi importate în orice program de calcul tabelar;
 • Poate fi folosit în regim mono și multiutilizator, fără costuri suplimentare;
 • Modulul nu necesită nici un fel de costuri colaterale (sistem de operare, licență mediu de programare, licență sistem de gestiune a bazelor de date, etc).

Transferă automat datele în modulul de contabilitate financiar.