Aplicații personalizate

Gama noastră de produse și servicii este dominată de comenzi personalizate din diferite sectoare de activitate.

Astfel, de exemplu, am realizat software pentru:

 • evidență contabilă și extracontabilă pentru gestiuni de materii prime, materiale, mărfuri și produse finite, relații de decontare cu furnizori, clienți și bugetul statului
 • activitatea specifică de producție (cable electrice, mobilă, produse poligrafice, alimentație publică)
 • evidența pacienților și a investigațiilor paraclinice
 • evidența companiilor pe domeniu de activitate (The Barn Book – S.U.A.)
 • monitorizarea traficului de autovehicule în diferite puncte de interese
 • culegerea datelor pentru tablete/smartphone cu monitorizare centrală
 • evidența autovehicule neînmatriculabile
 • consumuri și liste de plată pentru apartamente A.N.L.
 • generarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construcție
 • distrubuția de mobilă
 • achiziție și distribuție de cereale cu cântărire la basculă
 • evidența concesiunilor
 • ajutoare sociale
 • servicii de facturare salubrizare
 • produse de secretariat
 • alte produse și servicii efectuate la cererea clienților